De kleine lettertjes

ons privacybeleid

De organisatie (BM Producties) is wettelijk verplicht je te wijzen op haar privacybeleid.

Algemeen

In deze privacy-policy leggen we uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan. BM Producties is de gegevens-verantwoordelijke van de persoonsgegevens die we verwerken. Deze privacy-policy is van toepassing op al het gebruik van je persoonsgegevens zoals verzameld door BM Producties (via deze website of op welke andere wijze dan ook).

Wie zijn wij?

BM Producties is een handelsnaam van BM Communicatieproducties, gevestigd aan de Catharinahof 24, 8911JX te Leeuwarden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78084474.

Waarom verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw persoonsgegevens nodig voor de correcte afhandeling van een ticketboeking (via website of telefoon). Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens van verkoopkanalen waar BM Producties een afspraak mee heeft voor ticketverkoop. Zo kunnen we je via e-mail, telefoon of post eventueel op de hoogte houden van belangrijke informatie voor je bezoek en ook voor de verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.

Voor marketingdoeleinden kunnen we op basis van jouw bestelhistorie je tijdelijk categoriseren, zodat we je gericht per e-mail of sociale media kunnen benaderen met relevante informatie, bijvoorbeeld voor toekomstige voorstellingen. Voor strategische doeleinden maken we enkel anonieme analyses op basis van de bestelhistorie.

Gegevens die worden vastgelegd

Als je gebruikmaakt van onze diensten of producten, hebben wij gegevens nodig. Die gegevens kun je via de website opgeven, telefonisch, per e-mail, tijdens een gesprek, etc. Denk hierbij aan: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Naast deze gegevens, die je zelf bij ons opgeeft, wordt ook een aantal gegevens automatisch geregistreerd wanneer je, bijvoorbeeld, de website bezoekt (zoals welke pagina’s je bezoekt, uit welke plaats of regio je afkomstig bent en computergerelateerde informatie), deze gegevens verzamelen wij via Cookies. Door onze website(s) te bezoeken ga je direct akkoord met deze Cookies.

De informatie over het klik- en zoekgedrag kan door ons gebruikt worden. Al deze informatie maakt het mogelijk om voor een betere gebruikerservaring te zorgen, door de website en (online) marketing te optimaliseren. Ook kunnen we op basis van deze informatie de website aanpassen, zoals een betere menu-indeling en inrichting van bepaalde pagina’s. We proberen op basis van de informatie die we van je hebben onze communicatie via nieuwsbrieven, banners of advertenties zo relevant en interessant mogelijk te maken.

beeld- en/of geluidsopnamen

Tijdens jouw bezoek kunnen er beeld- en/ of geluidsopnamen worden gemaakt. Wanneer je expliciet op een foto staat, zullen wij deze beelden niet zonder overleg gebruiken voor communicatiedoeleinden. Indien een voorstelling wordt opgenomen, zal dit vooraf aangegeven worden.

Er worden ook opnames gemaakt voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor het artistieke team. Op locatie worden om veiligheidsredenen beeldopnamen gemaakt. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt en gedeeld met de politie wanneer er sprake is van een misdrijf en/ of overtreding.

Gebruik van gegevens voor het sturen van (marketing)informatie

Via sommige van onze websites kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer je deze niet langer wenst te ontvangen, kun je je altijd weer gemakkelijk uitschrijven. Je kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, via de onderaan opgenomen contactgegevens.

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Alleen die gegevens die we verplicht zijn te bewaren onder belasting- en boekhoudverplichtingen zullen we bewaren.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens

We zullen altijd vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen misbruik of andere vormen van onrechtmatig of onbevoegd gebruik, waaronder vernietiging, verlies of wijziging. We zullen ook van onze serviceproviders verlangen dat zij de gegevens vertrouwelijk behandelen en adequaat beveiligen.

beveiliging

We zullen altijd vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen misbruik of andere vormen van onrechtmatig of onbevoegd gebruik, waaronder vernietiging, verlies of wijziging. We zullen ook van onze serviceproviders verlangen dat zij de gegevens vertrouwelijk behandelen en adequaat beveiligen.

Inzagerecht, wijziging en andere verzoeken

Je hebt het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Wanneer de gegevens incorrect, incompleet of in strijd met toepasselijk recht worden verwerkt, kun je ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken (voor zover relevant). Je hebt onder omstandigheden ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om de persoonsgegevens in een gangbaar format van ons te verkrijgen, voor zover beschikbaar.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. In geval van klachten kun je je ook hier melden, of je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens organisatie

BM Producties – Catharinahof 24, 8911 JX te Leeuwarden. Tel: 06-20056760. E-mail: zakelijk.basmeekhof@gmail.com